รู้จัก นิภาพรรณ สุขวิมล ภรรยา บิ๊กต่อ ผบ.ตร. ป้ายแดง

นิภาพรรณ สุขวิมล เป็นภรรยาของ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยรับผิดชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และงานด้านสาธารณสุข

ข่าววันนี้ รู้จัก นิภาพรรณ สุขวิมล ภรรยา บิ๊กต่อ ผบ.ตร. ป้ายแดง

นิภาพรรณ สุขวิมล เป็นภรรยาของ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ โดยรับผิดชอบงานด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และงานด้านสาธารณสุข

นิภาพรรณ สุขวิมล เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2526 ที่จังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิภาพรรณ สุขวิมล เคยดำรงตำแหน่งประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง และเคยได้รับรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงมหาดไทย รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลแม่บ้านตำรวจดีเด่นแห่งชาติ

นิภาพรรณ สุขวิมล เป็นที่รู้จักจากกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ของสมาคมแม่บ้านตำรวจ เช่น การจัดแข่งขันยิงปืนการกุศล การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย เป็นต้น