นายกเงินเดือนเท่าไหร่? หลังเศรษฐา ประกาศยกเงินเดือนให้มูลนิธิ

เงินเดือนนายกรัฐมนตรีในไทยในปัจจุบัน (2023) อยู่ที่ 75,590 บาทต่อเดือน และเงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 125,590 บาทต่อเดือน

ข่าววันนี้ เงินเดือนนายก เท่าไหร่ หลัง นายกเศรษฐา ประกาศยกเงินเดือนให้มูลนิธิ

เงินเดือนนายกรัฐมนตรีในไทยในปัจจุบัน (2023) อยู่ที่ 75,590 บาทต่อเดือน และเงินประจำตำแหน่งอีก 50,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 125,590 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีสามารถรับเงินเดือนเต็มจำนวนหรือลดจำนวนเงินเดือนได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย ประกาศไม่รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมด และบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

นอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในไทยในปัจจุบัน (2023) อยู่ที่ 73,240 บาทต่อเดือน และเงินประจำตำแหน่งอีก 42,500 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 115,740 บาทต่อเดือน

เมื่อรวมเงินเดือนนายก ทั้ง 2 ตำแหน่ง ดังกล่าว คือ นายกฯ และรัฐมนตรีการคลัง เท่ากับว่า นายเศรษฐา ทวีสิน อาจจะได้รับเงินเดือนรวมทั้งหมด 241,330 บาท