ประวัติ ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีต รมว.ต่างประเทศ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ข่าววันนี้ ประวัติ ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีต รมว.ต่างประเทศ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

ข่าววันนี้ ประวัติ ปานปรีย์ พหิทธานุกร อดีต รมว.ต่างประเทศ โปรไฟล์ไม่ธรรมดา

นาย ปานปรีย์ พหิทธานุกร เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ปัจจุบันอายุ 66 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เรียนระดับปริญญาโทในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกในสาขาการบริหารจัดการภาครัฐที่ Claremont Graduate University (CGU) สหรัฐอเมริกา 

นายปานปรีย์ แต่งงานกับ นางปวีณา พหิทธานุกร (เดิมชื่อนางสาวหงษ์ประภาส) ซึ่งเป็นหลานของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ และมีบุตรสาวชื่อ น.ส.ปัทมรัตน์ พหิทธานุกร

เนื่องจากครอบครัวของนายปานปรีย์เป็นข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ โดยคุณปู่เป็นพระพหิทธานุกร เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงต่างประเทศและเคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ ส่วนนายปีชา พหิทธานุกร บิดาของนายปานปรีย์ เคยรับราชการที่กระทรวงต่างประเทศเช่นกัน

นายปานปรีย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของนายเศรษฐา ทวิสิน เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 แต่หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ได้ถูกย้ายออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เหลือเพียงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เท่านั้น