เอลนีโญ-ลานีญา คืออะไร? ทำไมส่งผลต่อสภาพอากาศ

ข่าววันนี้ เอลนีโญ-ลานีญา คืออะไร? ทำไมส่งผลต่อสภาพอากาศ

ข่าววันนี้ เอลนีโญ-ลานีญา คืออะไร? ทำไมส่งผลต่อสภาพอากาศ

ลานีญา และ เอลนีโญ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก โดยทั้งสองปรากฏการณ์นี้มีความสัมพันธ์กัน แต่ตรงกันข้ามกัน

เอลนีโญ (El Niño) หมายถึง “เด็กชาย” เป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเขตศูนย์สูตรสูงขึ้นกว่าปกติ ประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

ลานีญา (La Niña) หมายถึง “เด็กหญิง” เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามกับเอลนีโญ คือ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเขตศูนย์สูตรต่ำกว่าปกติ ประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือน

สาเหตุ ของทั้งสองปรากฏการณ์นี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก

ผลกระทบ ของลานีญาและเอลนีโญ ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลก แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ โดยทั่วไปแล้ว

  • เอลนีโญ มักจะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ฝนแล้งในบางพื้นที่ และน้ำท่วมในบางพื้นที่
  • ลานีญา มักจะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนักในบางพื้นที่ และความแห้งแล้งในบางพื้นที่