รู้จัก พิชัย ชุณหวชิร ขุนคลังคนใหม่ กับโจทย์ใหญ่ดิจิทัลวอลเล็ต

ข่าววันนี้ ประวัติ พิชัย ชุณหวชิร ขุนคลังคนใหม่ กับโจทย์ใหญ่ดิจิทัลวอลเล็ต

ข่าววันนี้ ประวัติ พิชัย ชุณหวชิร ขุนคลังคนใหม่ กับโจทย์ใหญ่ดิจิทัลวอลเล็ต

นายพิชัย ชุณหวชิร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน

เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , จบปริญญาโท บริหารธุรกิจจาก Indiana University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางธุรกิจมากมาย เช่น ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน