วันลอยกระทง 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ข่าววันนี้ วันลอยกระทง 2566 วันที่เท่าไหร่ ? ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ข่าววันนี้ วันลอยกระทง 2566 วันที่เท่าไหร่ ? ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ตามปฏิทินจันทรคติไทย วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปี 2566 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นั่นเอง

วันลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน มีการประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง ใบลาน กาบกล้วย ฯลฯ เพื่อลอยลงในแม่น้ำ เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงเป็นการปล่อยทุกข์โศกให้ลอยไปกับสายน้ำ

นอกจากการลอยกระทงแล้ว ในวันลอยกระทงยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การแสดงแสงสีเสียง การแสดงดนตรี การแข่งขันกระทงสวยงาม ฯลฯ

วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามของไทย ทั้งในด้านความเชื่อ ความศรัทธา และความประณีตในการประดิษฐ์กระทง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำอีกด้วย