รู้จัก เทพไท เสนพงศ์ นักการเมืองสายตรงจากนครศรีธรรมราช

ข่าววันนี้ รู้จัก เทพไท เสนพงศ์ นักการเมืองสายตรงจากนครศรีธรรมราช

รู้จัก เทพไท เสนพงศ์ นักการเมืองสายตรงจากนครศรีธรรมราช

ข่าววันนี้ รู้จัก เทพไท เสนพงศ์ นักการเมืองสายตรงจากนครศรีธรรมราช

เทพไท เสนพงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่มีความโดดเด่นในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร มักใช้วาจาที่ตรงไปตรงมาและดุดัน บางครั้งก็ก่อให้เกิดการโต้เถียงกับฝ่ายตรงข้าม อย่างไรก็ตาม เทพไท เสนพงศ์ ก็เป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมจากประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทพไท เสนพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2504 ที่บ้านปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายชูชาติ เสนพงศ์ และนางศรีวิมล เสนพงศ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปากพนัง ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เทพไท เสนพงศ์ เริ่มเข้าสู่วงการเมืองตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยการเป็นนักกิจกรรม ได้เป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกต่อเนื่อง 6 สมัย จนถึงปี พ.ศ. 2562

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทพไท เสนพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ รองเลขาธิการพรรค รองผู้อำนวยการพรรค กรรมการบริหารพรรค และเลขานุการคณะกรรมาธิการติดตามมติสภาผู้แทนราษฎร

เทพไท เสนพงศ์ เป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่มีความโดดเด่นในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร มักใช้วาจาที่ตรงไปตรงมาและดุดัน บางครั้งก็ก่อให้เกิดการโต้เถียงกับฝ่ายตรงข้าม อย่างไรก็ตาม เทพไท เสนพงศ์ ก็เป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมจากประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปี พ.ศ. 2562 เทพไท เสนพงศ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ภายหลังจากการเลือกตั้ง เทพไท เสนพงศ์ ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันในคดีทุจริตการเลือกตั้ง จึงถูกดำเนินคดีและถูกจำคุกเป็นเวลา 3 ปี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทพไท เสนพงศ์ ได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ

หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ เทพไท เสนพงศ์ ยังคงมีบทบาททางการเมือง โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ และแสดงความเห็นวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล

นอกจากบทบาททางการเมืองแล้ว เทพไท เสนพงศ์ ยังประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจสื่อ

ชีวิตส่วนตัว เทพไท เสนพงศ์ สมรสกับนางพอเพ็ญ เสนพงศ์ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายพิมพ์ไท เสนพงศ์ และนายแทนไท เสนพงศ์