วันลอยกระทง ประเพณีไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ข่าววันนี้ ประวัติวันลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ข่าววันนี้ ประวัติวันลอยกระทง เป็นประเพณีที่สำคัญของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ประเพณีลอยกระทงมีมาอย่างยาวนาน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เรียกประเพณีนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป”

ประเพณีลอยกระทงมีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ

  • เพื่อสักการบูชาพระแม่คงคาและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิต
  • เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอพรให้สิ่งไม่ดีต่าง ๆ ลอยไปกับกระทง

ในวันลอยกระทง คนไทยจะร่วมกันทำกระทงจากวัสดุต่าง ๆ เช่น ใบตอง กาบมะพร้าว ดอกไม้ ธูป เทียน ขนม ของเซ่นไหว้ ฯลฯ จากนั้นจะอธิษฐานขอพรและลอยกระทงลงสู่แม่น้ำหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ

นอกจากการลอยกระทงแล้ว ในวันลอยกระทงยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ประกวดกระทง การประดับไฟ การจุดดอกไม้ไฟ ฯลฯ

วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทย โดยแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อธรรมชาติและความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

ความกตัญญูต่อธรรมชาติ

แม่น้ำลำคลองเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย เป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ประเพณีลอยกระทงจึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง โดยชาวไทยจะร่วมกันลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาและขออโหสิกรรมต่อสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ที่ได้ทำลงไป

ความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง

แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของไทย ใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้คน ประเพณีลอยกระทงจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย โดยชาวไทยจะร่วมกันลอยกระทงเพื่อขอพรให้แม่น้ำลำคลองอุดมสมบูรณ์และไหลเอื่อยตลอดไป

วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่ควรอนุรักษ์และสืบสานต่อไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติและวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทย