รู้จัก ชาดา ไทยเศรษฐ์ พ่อค้าเนื้อสู่เจ้าพ่อสะแกกรัง

ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นนักการเมืองชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ในครอบครัวมุสลิมปาทาน ในครอบครัวมีพี่น้อง 3 คน คือ ชัยยศ ไทยเศรษฐ์ (พี่ชาย) มนัญญา ไทยเศรษฐ์ (น้องสาว) และชาดา ไทยเศรษฐ์ (น้องชาย)

ข่าววันนี้ รู้จัก ชาดา ไทยเศรษฐ์ พ่อค้าเนื้อสู่เจ้าพ่อสะแกกรัง

ชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นนักการเมืองชาวไทย เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ในครอบครัวมุสลิมปาทาน ในครอบครัวมีพี่น้อง 3 คน คือ ชัยยศ ไทยเศรษฐ์ (พี่ชาย) มนัญญา ไทยเศรษฐ์ (น้องสาว) และชาดา ไทยเศรษฐ์ (น้องชาย)

ชาดา ไทยเศรษฐ์ เริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นพ่อค้าเนื้อ ต่อมาได้เข้าสู่วงการการเมืองท้องถิ่น โดยได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ในปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี สังกัดพรรคชาติไทย และในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

ชาดา ไทยเศรษฐ์ เคยถูกจับกุมในข้อหาจ้างวานฆ่า สมเกียรติ จันทร์หิรัญ เลขานุการของประแสง มงคลศิริ ส.ส.พรรคไทยรักไทย เมื่อปี พ.ศ. 2546 แต่สุดท้ายศาลพิพากษายกฟ้องในปี พ.ศ. 2548

ในปี พ.ศ. 2562 ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 สังกัดพรรคภูมิใจไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาล ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ชาดา ไทยเศรษฐ์ มีบทบาททางการเมืองที่โดดเด่นในด้านการทำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรและชาวมุสลิม โดยได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนกลุ่มนี้ เช่น โครงการ “เกษตรแปลงใหญ่” โครงการ “ตลาดนัดเกษตรกร” และโครงการ “มัสยิดไร้หนี้” เป็นต้น

นอกจากนี้ ชาดา ไทยเศรษฐ์ ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่มีบุคลิกที่โดดเด่นและเปิดเผย โดยมักแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา จนได้รับฉายาว่า “รัฐมนตรีนักสู้”

ประวัติการศึกษา

  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

  • พ่อค้าเนื้อ
  • นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผลงานทางการเมือง

  • ริเริ่มโครงการ “เกษตรแปลงใหญ่” เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร
  • ริเริ่มโครงการ “ตลาดนัดเกษตรกร” เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
  • ริเริ่มโครงการ “มัสยิดไร้หนี้” เพื่อช่วยเหลือมัสยิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รางวัลและเกียรติยศ

  • รางวัล “นักการเมืองดีเด่น” จากสภาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย
  • รางวัล “บุคคลดีเด่น” จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ข้อกล่าวหา

ถูกจับกุมในข้อหาจ้างวานฆ่า สมเกียรติ จันทร์หิรัญ เลขานุการของประแสง มงคลศิริ ส.ส.พรรคไทยรักไทย เมื่อปี พ.ศ. 2546 แต่สุดท้ายศาลพิพากษายกฟ้อง

ติดตามข่าวสาร สดใหม่ทุกวันส่งตรงถึงหน้าจอคุณ : https://homewatch007.blogspot.com/2023/10/blog-post_5.html