รู้จัก ทนายอนันต์ชัย ว่าความตัวท็อปของวงการ

อนันต์ชัย ไชยเดช เกิดที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี 2502 จบการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย ทำงานเป็นทนายความตั้งแต่ปี 2527 เน้นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ เช่น แรงงานข้ามชาติ เด็กกำพร้า และผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข่าววันนี้ รู้จัก ทนายอนันต์ชัย ว่าความตัวท็อปของวงการ

อนันต์ชัย ไชยเดช เกิดที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี 2502 จบการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย ทำงานเป็นทนายความตั้งแต่ปี 2527 เน้นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ เช่น แรงงานข้ามชาติ เด็กกำพร้า และผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

อนันต์ชัยมีชื่อเสียงจากการว่าความคดีสำคัญหลายคดี เช่น คดีแรงงานข้ามชาติถูกบังคับใช้แรงงานในโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ คดีเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้ง คดีผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคดีการทุจริตคอรัปชัน

อนันต์ชัยได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมายจากการทำงานด้านกฎหมายและสังคม เช่น รางวัลนักกฎหมายดีเด่นแห่งเอเชีย รางวัลนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน และรางวัลทนายความเพื่อสังคม

นอกจากการทำงานด้านกฎหมายแล้ว อนันต์ชัยยังเป็นวิทยากรบรรยายและเขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์และวิทยุเกี่ยวกับกฎหมายอีกด้วย

อนันต์ชัยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยในด้านความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การทำงานและกิจกรรมต่างๆ ของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม

ติดตามข่าวสาร บ้านเมือง สดใหม่ทุกวันส่งตรงถึงคุณ : https://homewatch007.blogspot.com/2023/09/blog-post_28.html