เทศกาลวันฮาโลวีน คืออะไร ตรงกับวันที่เท่าไหร่

วันฮาโลวีนมีต้นกำเนิดมาจากเทศกาล Samhain ของชาวเคลต์ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันตกและตอนเหนือ ชาวเคลต์เชื่อว่าในวันสุดท้ายของฤดูร้อน

ข่าววันนี้ เทศกาลวันฮาโลวีน คืออะไร ตรงกับวันที่เท่าไหร่

วันฮาโลวีนมีต้นกำเนิดมาจากเทศกาล Samhain ของชาวเคลต์ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในยุโรปตะวันตกและตอนเหนือ ชาวเคลต์เชื่อว่าในวันสุดท้ายของฤดูร้อน เส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นและโลกของคนตายจะเลือนลาง ทำให้วิญญาณของคนตายสามารถกลับมายังโลกได้ ชาวเคลต์จึงจัดพิธีกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงวิญญาณของคนตาย และเพื่อขอพรให้วิญญาณเหล่านั้นคุ้มครองพวกเขา

เมื่อศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในยุโรป เทศกาล Samhain ก็ถูกผสมผสานเข้ากับประเพณีของศาสนาคริสต์ กลายเป็นวันฮาโลวีนในปัจจุบัน กิจกรรมต่างๆ ในวันฮาโลวีนจึงมีรากฐานมาจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวเคลต์ เช่น การแกะสลักฟักทองเป็น Jack-o’-lantern เพื่อหลอกวิญญาณร้าย การแต่งตัวเป็นผีปีศาจเพื่อหลอกหลอนวิญญาณร้าย และการขอขนมจากบ้านต่างๆ เป็นการขอพรจากวิญญาณของคนตาย

ในปัจจุบัน วันฮาโลวีนเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ผู้คนต่างก็แต่งตัวเป็นผีปีศาจ แกะสลักฟักทอง ไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีน และขอขนมจากบ้านต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้

กิจกรรมต่างๆ ในวันฮาโลวีน

  • การแกะสลักฟักทองเป็น Jack-o’-lantern
  • การแต่งตัวเป็นผีปีศาจ
  • การไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีน
  • การขอขนมจากบ้านต่างๆ
  • การเล่าเรื่องผี
  • การเล่นเกมผี

ในประเทศไทย วันฮาโลวีนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้คนต่างก็แต่งตัวเป็นผีปีศาจ ไปงานปาร์ตี้ฮาโลวีน และขอขนมจากบ้านต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้