รู้จัก ทุ่งลาวามอส ธรรมชาติที่ควรได้รับการอนุรักษ์

ทุ่งลาวามอส คือพื้นที่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ลาวาที่ไหลออกมาจะเย็นตัวลงจนกลายเป็นหินลาวา จากนั้นมอสจะค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นบนหินลาวา เมื่อเวลาผ่านไป มอสจะหนาขึ้นเรื่อยๆ จนปกคลุมหินลาวาจนหมด กลายเป็นทุ่งลาวามอสที่มีสีเขียวสดใส

ข่าววันนี้ รู้จัก ทุ่งลาวามอส ธรรมชาติที่ควรได้รับการอนุรักษ์

ทุ่งลาวามอส คือพื้นที่ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ ลาวาที่ไหลออกมาจะเย็นตัวลงจนกลายเป็นหินลาวา จากนั้นมอสจะค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นบนหินลาวา เมื่อเวลาผ่านไป มอสจะหนาขึ้นเรื่อยๆ จนปกคลุมหินลาวาจนหมด กลายเป็นทุ่งลาวามอสที่มีสีเขียวสดใส

ทุ่งลาวามอสเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก พบได้เฉพาะในบริเวณที่มีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ เช่น ไอซ์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์

ทุ่งลาวามอสที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ เรียกว่า Eldhraun มีพื้นที่ประมาณ 565 ตารางกิโลเมตร เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Skaftáreldar ในปี ค.ศ. 1783-1784

ทุ่งลาวามอสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สวยงามและแปลกตา นักท่องเที่ยวนิยมไปเดินเล่นและถ่ายรูปบนทุ่งลาวามอส แต่ควรระมัดระวังไม่ให้เหยียบหรือทำลายมอส เนื่องจากมอสเป็นพืชที่เจริญเติบโตช้ามาก

ในประเทศไทยมีทุ่งลาวามอสอยู่บ้าง แต่มีขนาดไม่ใหญ่เท่าทุ่งลาวามอสในไอซ์แลนด์ ตัวอย่างเช่น ทุ่งลาวามอสที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และทุ่งลาวามอสที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

ทุ่งลาวามอสเป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่ควรได้รับการอนุรักษ์ นักท่องเที่ยวควรช่วยกันรักษาความสวยงามของทุ่งลาวามอส เพื่อไม่ให้สูญหายไปในอนาคต