กระทรวงสาธารณสุขยาเสพติด ชี้แจ้ง ยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

ข่าววันนี้ กระทรวงสาธารณสุขยาเสพติด ชี้แจ้ง ยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

ข่าววันนี้ กระทรวงสาธารณสุขยาเสพติด ชี้แจ้ง ยาบ้า 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

หลังจากที่ประกาศกฎกระทรวงออกมา เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ชลน่านได้มอบหมายเพื่ออภิปรายเรื่องร้อนดังกล่าว โดยระบุว่า กฎกระทรวงนั้นสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติในการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 107 วรรคสอง ของประมวลกฎหมายยาเสพติด 

โดยต้องการแยกแยะระหว่างผู้เสพและผู้จำหน่ายยาเสพติด โดยกำหนดให้ผู้เสพถือเป็นผู้ป่วย และหากต้องการรับการรักษา จะสามารถหายจากการใช้ยาเสพติดได้

  1. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทยาบ้า หลังจากพิจารณาข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างละเอียดและครบถ้วน สรุปได้ว่า ผู้ที่มียาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดเมื่อถูกตำรวจจับ จะถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อการเสพและให้เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ควรรับการรักษา โดยทั่วไปจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี แต่จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้นั้นว่าจะยอมรับการรักษาหรือไม่ หากไม่ยอมรับการรักษาจะถูกดำเนินคดีข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อการเสพ โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หากพบว่ามีการขายยาต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  2. ในกรณีที่มียาบ้าเกิน 5 เม็ด เช่น มี 6 เม็ดหรือมากกว่านี้ เมื่อถูกตำรวจจับ จะถือว่าเป็นการครอบครองยาเสพติดเพื่อการเสพ โดยมีโทษเท่ากับการจำหน่าย ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายยาเสพติด ซึ่งมีโทษตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี
  3. ข้อสรุปนี้เกิดจากการประชุมร่วมของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัยการ และศาลยุติธรรม
  4. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและแนวทางชัดเจนต่อการปรับปรุง โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่เข้าใจเรื่องการควบคุมยาบ้า เมทแอมเฟตามีน เช่น ห้ามการเสพ ห้ามครอบครอง ห้ามผลิต ห้ามนำเข้าหรือส่งออก หรือห้ามจำหน่าย มีเงื่อนไขในการพิจารณาโทษเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การนำไปรักษาหายจากการเสพ ก่อนที่จะเกิดอันตรายต่อตัวเด็ก เมื่อมีอาการจิตหลอน หรือทำร้ายผู้อื่น โดยมีการใช้อาวุธ
  5. ยาบ้า 5 เม็ด ได้รับการยืนยันว่าไม่ใช่การตัดสินใจเอง แต่เป็นตามหลักวิทยาศาสตร์และแนวทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้ถูกนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
  6. ตามกระบวนการ ฉันในฐานะรมว.สาธารณสุข จะส่งเรื่องนี้ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดการรับฟังความเห็นต่อการกำหนดจำนวนเม็ดยาบ้า หลังได้รับแนวทางจากกระทรวง