การครอบครองปรปักษ์ หมายถึงอะไร กฎหมายที่ควรรู้ไว้

ข่าววันนี้ การครอบครองปรปักษ์ หมายถึงอะไร กฎหมายที่ควรรู้ไว้

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึงอะไร กฎหมายที่ควรรู้ไว้

ข่าววันนี้ การครอบครองปรปักษ์ หมายถึงอะไร กฎหมายที่ควรรู้ไว้

การครอบครองปรปักษ์ คือ การที่บุคคลครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดย ความสงบ เปิดเผย และ ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด

หลักเกณฑ์สำคัญ ของการครอบครองปรปักษ์มีดังนี้

  • ครอบครอง: บุคคลนั้นต้องแสดงเจตนาว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น เช่น เข้าอยู่อาศัย ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง ทำการเกษตร เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  • สงบ: ไม่ได้ครอบครองโดยใช้กำลังหรือข่มขู่เจ้าของเดิม
  • เปิดเผย: ไม่ได้ปกปิดการครอบครอง เจ้าของเดิมสามารถรับรู้ได้
  • เจตนาเป็นเจ้าของ: บุคคลนั้นต้องแสดงเจตนาว่าตนเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
  • ระยะเวลา: ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ และ 5 ปี สำหรับสังหาริมทรัพย์

เมื่อครบองค์ประกอบ บุคคลผู้ครอบครองปรปักษ์จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น

ตัวอย่าง

  • นาย A เข้าอยู่อาศัยในบ้านของนาย B ที่รกร้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต นาย A ครอบครองบ้านของนาย B โดยสงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นเวลา 10 ปี นาย A ได้กรรมสิทธิ์ในบ้านของนาย B
  • นาง C เก็บสร้อยคอของนาง D ไว้ โดยนาง D ไม่รู้ นาง C ครอบครองสร้อยคอของนาง D โดยเปิดเผย แต่ไม่สงบ นาง C ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในสร้อยคอ

ข้อควรระวัง

  • เจ้าของทรัพย์สินสามารถฟ้องร้องขับไล่ผู้ครอบครองปรปักษ์ได้
  • ระยะเวลาการครอบครองปรปักษ์อาจถูกขัดขวาง
  • กฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์มีความซับซ้อน ควรปรึกษาทนายความ