ส่องเลขมงคล ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ลุ้นหวยงวด 17 มกราคม 2567

ข่าวหวย ส่องเลขมงคล ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ลุ้นหวยงวด 17 มกราคม 2567

ข่าวหวย ส่องเลขมงคล ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ลุ้นหวยงวด 17 มกราคม 2567

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2507 ตรงกับวันอังคาร จึงมีอายุ 59 ปี ในปี พ.ศ. 2567 

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เป็นพระสงฆ์ชาวไทยใหญ่ เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2507 ที่บ้านแม่คำ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อ คำหล้า มารดาชื่อ แสงหล้า ทาแกง

ครูบาบุญชุ่มได้บวชเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 20 ปี ที่วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับฉายาว่า “ญาณสํวโร” แปลว่า “ผู้รู้ดี”

ครูบาบุญชุ่มมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณร โดยได้ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกฝนกรรมฐานอย่างหนัก จนกระทั่งได้บรรลุธรรมชั้นสูง