เงินเดือนข้าราชการ 2567 เงินเดือนทหารกองประจำการ จ่ายวันไหน

ข่าววันนี้  เงินเดือนข้าราชการ 2567 เงินเดือนทหารกองประจำการ จ่ายวันไหน

ข่าววันนี้  เงินเดือนข้าราชการ 2567 เงินเดือนทหารกองประจำการ จ่ายวันไหน

ตรวจสวบเช็คเลย เงินเดือนข้าราชการ 2567 ปฏิทินเงินเดือนทหาร 2567 ออกวันไหนบ้าง

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการ 2567

 • เดือนมกราคม จ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์
 • เดือนกุมภาพันธ์ จ่ายวันที่ 7 มีนาคม
 • เดือนมีนาคม จ่ายวันที่ 5 เมษายน
 • เดือนเมษายน จ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม
 • เดือนพฤษภาคม จ่ายวันที่ 10 มิถุนายน
 • เดือนมิถุนายน จ่ายวันที่ 5 กรกฎาคม
 • เดือนกรกฎาคม จ่ายวันที่ 7 สิงหาคม
 • เดือนสิงหาคม จ่ายวันที่ 6 กันยายน
 • เดือนกันยายน จ่ายวันที่ 7 ตุลาคม
 • เดือนตุลาคม จ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน
 • เดือนพฤศจิกายน จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม
 • เดือนธันวาคม จ่ายวันที่ 8 มกราคม 2568

เงินเดือนทหารนอกประจำการ จ่ายในวันเดียวกับข้าราชการพลเรือนทั่วไป คือทุกวันที่ 25 ของเดือนถัดไป เช่น เดือนกรกฎาคม เงินเดือนจะจ่ายวันที่ 25 สิงหาคม เป็นต้น

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนทหารนอกประจำการ 2567

 • เดือนมกราคม จ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์
 • เดือนกุมภาพันธ์ จ่ายวันที่ 25 มีนาคม
 • เดือนมีนาคม จ่ายวันที่ 25 เมษายน
 • เดือนเมษายน จ่ายวันที่ 25 พฤษภาคม
 • เดือนพฤษภาคม จ่ายวันที่ 25 มิถุนายน
 • เดือนมิถุนายน จ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม
 • เดือนกรกฎาคม จ่ายวันที่ 25 สิงหาคม
 • เดือนสิงหาคม จ่ายวันที่ 25 กันยายน
 • เดือนกันยายน จ่ายวันที่ 25 ตุลาคม
 • เดือนตุลาคม จ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน
 • เดือนพฤศจิกายน จ่ายวันที่ 25 ธันวาคม
 • เดือนธันวาคม จ่ายวันที่ 25 มกราคม 2568