น้ําท่วมนราธิวาสล่าสุด หนักที่สุดในรอบ 50 ปี

ข่าววันนี้ น้ําท่วมนราธิวาสล่าสุด หนักที่สุดในรอบ 50 ปี

น้ําท่วมนราธิวาสล่าสุด หนักที่สุดในรอบ 50 ปี

ข่าววันนี้ น้ําท่วมนราธิวาสล่าสุด หนักที่สุดในรอบ 50 ปี

สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาสยังคงยืดเยื้อ โดยล่าสุด ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแว้ง อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอศรีสาคร อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ อำเภอบาเจาะ อำเภอสุคิริน อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโกลก และเมืองนราธิวาส

ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักทั้ง 3 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา และแม่น้ำโกลก มีปริมาณล้นตลิ่งสูง โดยแม่น้ำสายบุรีมีปริมาณล้นตลิ่งสูง 3.38 เมตร แม่น้ำบางนรามีปริมาณล้นตลิ่งสูง 1.88 เมตร และแม่น้ำโกลกมีปริมาณล้นตลิ่งสูง 0.79 เมตร

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขต มีน้ำท่วมขังจำนวนหลายโรง ที่ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการฉุกเฉิน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

สาเหตุของน้ำท่วมในครั้งนี้ เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

ขณะนี้ฝนยังตกต่อเนื่อง คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะยังคงยืดเยื้อไปอีกระยะหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจรุนแรงขึ้น โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน