iOS 17.1.2: เน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ข่าววันนี้ iOS 17.1.2 เน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

iOS 17.1.2: เน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ข่าววันนี้ iOS 17.1.2 เน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ

Apple เปิดตัว iOS 17.1.2 เป็นการอัปเดตจุดที่เน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการ

  • การแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้ Wi-Fi ไม่เสถียรในบางกรณี
  • การแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้อุปกรณ์ HomeKit ส่งเสียงเตือนที่ไม่ถูกต้อง
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดแอปและการทำงานแบบมัลติทาสก์
  • การแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ ที่ได้รับการรายงานโดยผู้ใช้

iOS 17.1.2 แก้อะไรบ้าง

การปรับปรุง Wi-Fi

  • iOS 17.1.2 แก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้ Wi-Fi ไม่เสถียรในบางกรณี ปัญหานี้อาจทำให้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หลุดหรือช้าลง ผู้ใช้ที่ประสบปัญหานี้ควรอัปเดตเป็น iOS 17.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหา

การปรับปรุง HomeKit

  • iOS 17.1.2 แก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้อุปกรณ์ HomeKit ส่งเสียงเตือนที่ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้อาจทำให้อุปกรณ์ HomeKit ส่งเสียงเตือนโดยไม่มีเหตุผลหรือส่งเสียงเตือนที่ผิดพลาด ผู้ใช้ที่ประสบปัญหานี้ควรอัปเดตเป็น iOS 17.1.2 เพื่อแก้ไขปัญหา

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

  • iOS 17.1.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิดแอปและการทำงานแบบมัลติทาสก์ ปัญหานี้อาจทำให้แอปเปิดช้าลงหรือทำงานได้ช้าลงเมื่อทำงานหลายแอปพร้อมกัน ผู้ใช้ที่สังเกตเห็นปัญหานี้ควรอัปเดตเป็น iOS 17.1.2 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดยรวมแล้ว iOS 17.1.2 เป็นอัปเดตจุดที่ดีที่แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพของ iPhone หาก iPhone ของคุณกำลังประสบปัญหา Wi-Fi หรือ HomeKit อัปเดตเป็น iOS 17.1.2 อาจช่วยได้