วิธีเช็กสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา 2566-2567

ข่าววันนี้ วิธีเช็กสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา 2566-2567

วิธีเช็กสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา 2566-2567

ข่าววันนี้ วิธีเช็กสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนา 2566-2567

รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือชาวนาในปี 2566 โดยให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีแรก ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ที่ https://chongkho.inbaac.com: https://chongkho.inbaac.com โดยให้ทำการดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com: https://chongkho.inbaac.com
 2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสิทธิ”
 3. กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบ”

วิธีที่สอง ตรวจสอบสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. Smart Farmer โดยให้ทำการดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. Smart Farmer
 2. เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน
 3. เลือกเมนู “เงินช่วยเหลือ”
 4. กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ”

หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนแล้ว หากปรากฏข้อความ “ท่านได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือชาวนา” แสดงว่าท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านลงทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. โดยคาดว่าจะเริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการได้รับเงินช่วยเหลือชาวนา

 1. เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566
 2. เกษตรกรต้องปลูกข้าวนาปีหรือนาปรัง
 3. พื้นที่ปลูกข้าวต้องไม่เกิน 20 ไร่

กรณีเกษตรกรที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส.

หากท่านไม่สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ ธ.ก.ส. ได้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ หรือโทร. 02-559-0555