แผ่นดินไหวที่เมียนมา 6.4 แรงสั่นสะเทือนถึงไทย

ข่าววันนี้ แผ่นดินไหวที่เมียนมา 6.4 แรงสั่นสะเทือนถึงไทย

แผ่นดินไหวที่เมียนมา 6.4 แรงสั่นสะเทือนถึงไทย

ข่าววันนี้ แผ่นดินไหวที่เมียนมา 6.4 แรงสั่นสะเทือนถึงไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.37 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประเทศเมียนมา แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ในหลายจังหวัดของภาคเหนือ รวมถึงกรุงเทพมหานคร จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณละติจูด 21.189 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.344 องศาตะวันออก ความลึก 9 กิโลเมตร

แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 100 ราย บ้านเรือนและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภพ.) ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดแผ่นดินไหวซ้ำ

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของเปลือกโลก มักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียและแผ่นเปลือกโลกอินโด-ออสเตรเลีย จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวได้

คำแนะนำสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

  • ศึกษาแผนรับมือแผ่นดินไหว และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
  • เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค ไฟฉาย วิทยุสื่อสาร
  • ติดตั้งอุปกรณ์กันสะเทือนสำหรับอาคารบ้านเรือน
  • หมั่นตรวจสอบอาคารบ้านเรือนว่ามีรอยแตกร้าวหรือความเสียหายหรือไม่

หากเกิดแผ่นดินไหวให้ปฏิบัติดังนี้

  • รีบหาที่กำบังให้ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจพังทลาย
  • อยู่ในที่กำบังจนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะสงบลง
  • หากอยู่ในอาคารให้อยู่ใต้โต๊ะหรือใต้เสา
  • หากอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถให้ห่างจากสิ่งก่อสร้างที่อาจพังทลาย และอยู่ห่างจากกระจก

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือได้ หากเรามีความรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้