รู้จัก ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขกคำผกา นักวิจารณ์สังคม

ข่าววันนี้ รู้จัก ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขกคำผกา นักวิจารณ์สังคม

รู้จัก ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขกคำผกา นักวิจารณ์สังคม

ข่าววันนี้ รู้จัก ลักขณา ปันวิชัย หรือ แขกคำผกา นักวิจารณ์สังคม

แขกคำผกา หรือชื่อจริงว่า ลักขณา ปันวิชัย เป็นนักเขียน คอลัมนิสต์ พิธีกร และนักวิจารณ์สังคมชาวไทย เป็นที่รู้จักจากสไตล์การเขียนและพูดที่ตรงไปตรงมา กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยไม่เกรงกลัวใคร เธอมักวิจารณ์สังคมไทยในด้านต่างๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการคอรัปชัน

แขกคำผกาเกิดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

แขกคำผกาเริ่มทำงานเป็นนักข่าวให้กับสำนักข่าวไทยสไมล์ และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ต่อมาได้ทำงานเป็นนักเขียนให้กับนิตยสาร “a day” และ “Thinking People” และเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ “คำผกา ทอล์ค” ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM

ในปี พ.ศ. 2558 แขกคำผกาได้ย้ายไปทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี และดำเนินรายการ “คำผกา ทอล์ค” เป็นเวลาหลายปี จนรายการยุติลงในปี พ.ศ. 2564

แขกคำผกาได้รับรางวัลมากมายจากผลงานของเธอ เช่น รางวัลนักเขียนดีเด่นประเภทสารคดี ประจำปี พ.ศ. 2552 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขารายการทอล์กโชว์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสมาคมโทรทัศน์ไทย เป็นต้น

แขกคำผกาถือเป็นนักเขียนและนักวิจารณ์สังคมที่มีบทบาทสำคัญในสังคมไทย เธอเป็นตัวแทนของเสียงของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยไม่เกรงกลัวใคร ผลงานของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ผลงานที่โดดเด่นของแขกคำผกา

แขกคำผกามีผลงานมากมายทั้งในด้านงานเขียนและงานสื่อ ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเธอ

  • คอลัมน์ “กระทู้ดอกทอง” ในนิตยสาร “a day” ซึ่งได้รับรางวัลนักเขียนดีเด่นประเภทสารคดี ประจำปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  • รายการ “คำผกา ทอล์ค” ทางสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ซึ่งได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขารายการทอล์กโชว์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จากสมาคมโทรทัศน์ไทย
  • หนังสือ “คิดเล่นเห็นต่าง” (2550)
  • หนังสือ “กระทู้ดอกทอง” (2552)
  • หนังสือ “ก็ไพร่นี่คะ” (2554)
  • หนังสือ “ฉัน – บ้า – กาม” (2555)
  • หนังสือ “รักไม่เคยชิน” (2556)

ผลงานของแขกคำผกาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผลงานของเธอได้ก่อให้เกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของสังคมไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บทบาทของแขกคำผกาในสังคมไทย

แขกคำผกาถือเป็นนักเขียนและนักวิจารณ์สังคมที่มีบทบาทสำคัญในสังคมไทย เธอเป็นตัวแทนของเสียงของคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยไม่เกรงกลัวใคร ผลงานของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

แขกคำผกาได้วิจารณ์สังคมไทยในด้านต่างๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมทางเพศ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการคอรัปชัน ผลงานของเธอได้ก่อให้เกิดการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของสังคมไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมไทยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บทบาทของแขกคำผกาในสังคมไทยแสดงให้เห็นว่า การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณและกล้าแสดงออกมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมไทย ผลงานของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น