ไทยพบฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก

ข่าววันนี้ ไทยพบฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก

ไทยพบฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก

ข่าววันนี้ ไทยพบฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยการค้นพบฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก “อัลลิเกเตอร์ มูลเอนซิส” (Alligator munensis) หรือ “อัลลิเกเตอร์แม่น้ำมูล” ที่ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีอายุประมาณ 230,000 ปีก่อน

การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกครั้งแรกในเอเชีย และเป็นครั้งแรกในไทย เป็นการบ่งชี้ว่าประเทศไทยเคยมีสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต

ฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่นี้ มีความยาวประมาณ 2.5 เมตร มีลักษณะกะโหลกที่ยาวและแคบกว่าอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์อื่น ๆ ในปัจจุบัน มีจมูกที่แหลม และฟันที่เล็กกว่า คาดว่าอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย

ดร.ฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาวิวัฒนาการของอัลลิเกเตอร์และสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในเอเชีย แสดงให้เห็นว่าอัลลิเกเตอร์เคยมีวิวัฒนาการและกระจายตัวในภูมิภาคเอเชียมาก่อน ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายแสนปีก่อน

ดร.อภิชาติ สุขเกษม หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อัลลิเกเตอร์ มูลเอนซิส มีลักษณะใกล้เคียงกับอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์อื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อัลลิเกเตอร์ แคสซิส จากประเทศอินโดนีเซีย และอัลลิเกเตอร์ โบรกาดิ จากประเทศฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นว่าอัลลิเกเตอร์เคยมีวิวัฒนาการร่วมกันในภูมิภาคเอเชียมาก่อน

การค้นพบฟอสซิลอัลลิเกเตอร์สายพันธุ์ใหม่นี้ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ทางชีววิทยาที่ยาวนานและหลากหลาย เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคเอเชีย

ติดตามข่าววันนี้ ข่าวสาร ทุกวันที่นี่ : https://homewatch007.blogspot.com/2023/10/blog-post_94.html