เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2566 โอนเข้าบัญชีแล้ว

ข่าววันนี้ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2566 โอนเข้าบัญชีแล้ว

ข่าววันนี้ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2566 โอนเข้าบัญชีแล้ว

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งว่า เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2566 ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบยอดเงินได้ที่แอปพลิเคชันธนาคาร หรือเว็บไซต์ของธนาคารที่ผูกบัญชีไว้กับโครงการเงินอุดหนุนบุตร

สำหรับเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนตุลาคม 2566 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินจำนวน 600 บาทต่อเดือนต่อเด็ก โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร สำหรับผู้ที่มีบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2566 จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรเป็นเดือนสุดท้าย

โครงการเงินอุดหนุนบุตร เป็นโครงการสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี โครงการนี้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2553 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองทั่วประเทศ

ผู้ปกครองที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.ccdd.go.th หรือติดต่อลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตหรือเทศบาลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริง

ติดตามข่าวสาร ข่าววันนี้ที่นี่ : https://homewatch007.blogspot.com/2023/10/2566.html