รับสมัครงาน ทำงานที่เกาหลี รายได้ดี กว่า 2,000 คน

กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน ประเภทงานเกษตร ปศุสัตว และงานก่อสร้าง รวม 2,691 คน

ต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-31 ต.ค. 63 ได้ที่ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร

ดูหลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร พร้อมคุณสมบัติของผู้สมัครงาน สถานที่ยื่นใบสมัครได้ที่ หางานทำในเกาหลี