เราไม่ทิ้งกัน ตรวจสอบสิทธิ์โอนเงิน 5,000 บาท มีปุ่มให้เช็คเพิ่ม

คลังเพิ่มปุ่มพิเศษ เราไม่ทิ้งกัน ช่วยคนมีสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาท แต่ยังรับโอนเงินไม่สำเร็จ

โฆษกกระทรวงการคลัง เผย เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ยังเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยากว่า 70,000 คน ที่โอนเงินไม่สำเร็จ โดยปัญหาส่วนใหญ่มาจาก ยังไม่มีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือ บัญชีปิด

คลังจึงเพิ่มช่องทางตรวจสอบให้กลุ่มผู้มีสิทธิ์ เข้าเช็คผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ” ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ได้แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใด