รู้จัก ปดิพัทธ์ สันติภาดา ตัวตึง รองประธานสภาฯ

ปดิพัทธ์ สันติภาดา เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทรีนีตี้ ประเทศสิงคโปร์

รู้จัก ปดิพัทธ์ สันติภาดา ตัวตึง รองประธานสภาฯ

ข่าววันนี้ รู้จัก ปดิพัทธ์ สันติภาดา ตัวตึง รองประธานสภาฯ

ปดิพัทธ์ สันติภาดา เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทรีนีตี้ ประเทศสิงคโปร์

หลังจบการศึกษา ปดิพัทธ์ทำงานเป็นนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการเป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนและแก้ไขปัญหาสังคมกับสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2561

ด้านการเมือง ปดิพัทธ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2562 ในสังกัดพรรคอนาคตใหม่ และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก ต่อมาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ปดิพัทธ์ จึงย้ายมาสังกัดพรรคก้าวไกล และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือ ก่อนจะลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1

ปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยเขาเคยอภิปรายตีแผ่ทุจริตกองทัพ ต้นตอกราดยิงโคราช และเป็นหนึ่งในมืออภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ ปดิพัทธ์ ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์และสิ่งแวดล้อม โดยเขาเคยรณรงค์ให้มีการยกเลิกการทารุณกรรมสัตว์และปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

ผลงาน ปดิพัทธ์ สันติภาดา ได้แก่

  • เป็นผู้อภิปรายตีแผ่ทุจริตกองทัพ ต้นตอกราดยิงโคราช
  • เป็นหนึ่งในมืออภิปรายเกี่ยวกับการแก้ไขระบบเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญ
  • เป็นผู้สนับสนุนการยกเลิกการทารุณกรรมสัตว์และปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

ปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เขาเป็นตัวแทนของเสียงของประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย