รู้จัก หมึกบลูริง หมึกมีพิษร้ายแรงที่ควรระมัดระวัง

ข่าววันนี้ รู้จัก หมึกบลูริง หมึกมีพิษร้ายแรงที่ควรระมัดระวัง

รู้จัก หมึกบลูริง หมึกมีพิษร้ายแรงที่ควรระมัดระวัง

ข่าววันนี้ รู้จัก หมึกบลูริง หมึกมีพิษร้ายแรงที่ควรระมัดระวัง

หมึกบลูริง หรือหมึกสายวงน้ำเงิน เป็นหมึกทะเลขนาดเล็ก มีขนาดความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร พบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น รวมถึงในทะเลไทยด้วย หมึกบลูริงมีพิษร้ายแรงมากชนิดหนึ่งของโลก พิษของหมึกบลูริงเรียกว่า เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า

พิษของหมึกบลูริง

พิษของหมึกบลูริงมีผลต่อระบบประสาท โดยทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก จนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น ปริมาณพิษที่มนุษย์รับประทานแล้วเสียชีวิตคือประมาณ 1 มิลลิกรัม ซึ่งมีความรุนแรงกว่าไซยาไนด์ถึง 1,200 เท่า

พิษของหมึกบลูริงจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว 

อาการของพิษหมึกบลูริงจะแสดงออกภายในเวลาไม่กี่นาที อาการที่พบได้บ่อย

  • ชาที่ริมฝีปากและลิ้น
  • เวียนศีรษะ
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • หายใจลำบาก
  • หัวใจเต้นช้า
  • หมดสติ

วิธีป้องกันอันตรายจากพิษหมึกบลูริง

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับหมึกบลูริง
  • หากพบหมึกบลูริง ไม่ควรจับหรือนำมารับประทานโดยเด็ดขาด
  • หากพบผู้ที่มีอาการของพิษหมึกบลูริง ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

หมึกบลูริงเป็นสัตว์ทะเลที่สวยงาม แต่ก็มีพิษร้ายแรงมาก หากพบเจอควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น