ปีชง 2567 มีปีอะไรบ้าง แก้ชงยังไง

ปีชงนั้นมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน ที่เชื่อว่าปีนักษัตรแต่ละปีจะมีความสัมพันธ์กัน ผู้ที่เกิดปีชงโดยตรงหรือปีชงร่วมอาจต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ มากขึ้น ผู้ที่เชื่อเรื่องปีชงจึงนิยมทำพิธีแก้ปีชงเพื่อผ่อนหนักเป็นเบา

ปีชง 2567 มีปีอะไรบ้าง แก้ชงยังไง

ข่าววันนี้ ปีชง 2567 มีปีอะไรบ้าง แก้ชงยังไง

ปีชงนั้นมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน ที่เชื่อว่าปีนักษัตรแต่ละปีจะมีความสัมพันธ์กัน ผู้ที่เกิดปีชงโดยตรงหรือปีชงร่วมอาจต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ มากขึ้น ผู้ที่เชื่อเรื่องปีชงจึงนิยมทำพิธีแก้ปีชงเพื่อผ่อนหนักเป็นเบา

วิธีแก้ปีชงนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเชื่อและศรัทธาของแต่ละบุคคล บางคนอาจเลือกไหว้องค์เทพไท้ส่วย บางคนอาจเลือกถือศีล กินเจ หรือปฏิบัติธรรม บางคนอาจเลือกแขวนรูปเทพเจ้าหรือเครื่องรางของขลังที่ช่วยแก้ปีชง บางคนอาจเลือกทำบุญหรือบริจาคทาน และบางคนอาจเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวัง

ปีชง 2567

  • ปีชงโดยตรง คือ ปีจอ
  • ปีชงร่วม คือ ปีมะโรง ฉลู และมะแม

ความหมายของปีชง

  • ปีชงโดยตรง หมายถึง ปีที่อาจมีการปะทะเกิดขึ้น ผู้ที่เกิดปีชงโดยตรงอาจต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ มากขึ้น
  • ปีชงร่วม หมายถึง ปีที่มีปัญหาติดขัด ทำการใดไม่ค่อยราบรื่น ผู้ที่เกิดปีชงร่วมอาจต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น

วิธีแก้ปีชง

ผู้ที่เกิดปีชงหรือปีชงร่วมสามารถเลือกวิธีแก้ปีชงได้ตามความเชื่อและศรัทธา

  • ไหว้องค์เทพไท้ส่วย
  • ถือศีล กินเจ หรือปฏิบัติธรรม
  • แขวนรูปเทพเจ้าหรือเครื่องรางของขลังที่ช่วยแก้ปีชง
  • ทำบุญหรือบริจาคทาน
  • ใช้ชีวิตอย่างมีสติและระมัดระวัง

ความเชื่อเรื่องปีชง

ความเชื่อเรื่องปีชงเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ได้มีผลทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด

ติดตามข่าวสาร ข่าววันนี้สดใหม่ทุกวัน : https://homewatch007.blogspot.com/2023/10/2567.html