8 มีนาคม วันสตรีสากล คือวันอะไร ประวัติความเป็นมา

8 มีนาคม วันสตรีสากล คือวันอะไร ประวัติความเป็นมา

8 มีนาคม วันสตรีสากล คือวันอะไร ประวัติความเป็นมา

วันสตรีสากลมีต้นกำเนิดมาจากการลุกฮือประท้วงของกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2399) ผู้หญิงเหล่านี้นัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชาย เช่น การจ่ายค่าจ้างเท่าเทียม เวลาการทำงานที่เหมาะสม และสภาพการทำงานที่ปลอดภัย

เหตุการณ์สำคัญ

  • ค.ศ. 1908 คลารา เซทคิน นักการเมืองหญิงสังคมนิยมชาวเยอรมัน เสนอให้มี “วันสตรีสากล” ในการประชุมสตรีสังคมนิยมสากล
  • ค.ศ. 1910 วันสตรีสากลจัดขึ้นครั้งแรกในหลายประเทศทั่วโลก
  • ค.ศ. 1917 สตรีในรัสเซียลุกฮือประท้วงเพื่อเรียกร้อง “ขนมปัง สันติภาพ และเสรีภาพ” นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการให้สิทธิสตรี
  • ค.ศ. 1975 องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากลอย่างเป็นทางการ

ความสำคัญ

วันสตรีสากลเป็นวันที่เฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้หญิง และเป็นโอกาสในการรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีที่เท่าเทียมกันในทุกด้าน