นางสงกรานต์ คืออะไร พร้อมความหมาย

ข่าววันนี้ นางสงกรานต์ คืออะไร พร้อมความหมาย

นางสงกรานต์ คืออะไร พร้อมความหมาย

ข่าววันนี้ นางสงกรานต์ คืออะไร พร้อมความหมาย

นางสงกรานต์ คือ ตัวแทนของวันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์ โดยจะผลัดเปลี่ยนกันมารับหน้าที่อัญเชิญศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในวันสงกรานต์ของทุกปี เชื่อกันว่านางสงกรานต์ each นาง จะประทานพรต่าง ๆ แก่ผู้คน

นางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 นาง

  • ทุงษเทวี (วันอาทิตย์)
  • โคราคะเทวี (วันจันทร์)
  • รากษสเทวี (วันอังคาร)
  • มัณฑาเทวี (วันพุธ)
  • บุษบาเทวี (วันพฤหัสบดี)
  • กิมิทาเทวี (วันศุกร์)
  • มณีเมขลาเทวี (วันเสาร์)

นางสงกรานต์ each นาง จะมีรูปลักษณ์ เครื่องประดับ อาหาร พาหนะ และคำทำนายที่แตกต่างกัน