วันอธิกวาร คือวันอะไร มีความสำคัญอย่างไร

ข่าววันนี้ วันอธิกวาร คือวันอะไร มีความสำคัญอย่างไร

ข่าววันนี้ วันอธิกวาร คือวันอะไร มีความสำคัญอย่างไร

วันอธิกวาร คือ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่เพิ่มเข้ามาในปฏิทินทุกๆ 4 ปี เพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของจำนวนวันในปฏิทินกับจำนวนวันจริงที่โลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์

ทำไมต้องมีวันอธิกวาร?

โลกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 365.2422 วัน แต่ปฏิทินปกติมี 365 วัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน 0.2422 วัน สะสมไปเรื่อยๆ ทุกปี

มีวันอธิกวารเมื่อไหร่?

ปีอธิกสุรทิน หรือปีที่มีวันอธิกวาร จะต้องเป็นปีที่หารด้วย 4 ลงตัว เช่น ปี พ.ศ. 2564, 2568, 2572 เป็นต้น

วันอธิกวารมีความสำคัญอย่างไร?

วันอธิกวารช่วยให้ปฏิทินสอดคล้องกับฤดูกาลและเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ ช่วยให้การคำนวณเวลาต่างๆ เช่น การเกษตร การเดินเรือ การคำนวณวันสำคัญทางศาสนา มีความแม่นยำมากขึ้น