กรมทางหลวง ตอบแล้ว ปี 68 เสร็จแน่ ถนนพระราม2

ข่าววันนี้ กรมทางหลวง ตอบแล้ว ปี 68 เสร็จแน่ ถนนพระราม2

ข่าววันนี้ กรมทางหลวง ตอบแล้ว ปี 68 เสร็จแน่ ถนนพระราม2

อธิบดีกรมทางหลวงเตือนให้ทราบว่า เรายืนยันว่าการก่อสร้างถนนในปี 68 จะเสร็จสิ้นอย่างแน่นอน แต่ก็จะดำเนินการสร้างต่อตามแผนที่กำหนดไว้สำหรับทางมอเตอร์เวย์ ณ จุดบ้านแพ้ว การปรับปรุงถนนนี้จะดำเนินการต่อไปจนถึงปากท่อ ในการก่อสร้างซึ่งมีรถวิ่งผ่านต้องระวังความปลอดภัย ซึ่งเราได้จัดการเรื่องการกั้นพื้นที่และเพิ่มระดับความปลอดภัย ด้วยมาตรการที่เชื่อถือได้ 

เราเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และปัจจุบันจำนวนเหตุการณ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์ การก่อสร้างจะหยุดชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย”