กั้งหางแดง คืออะไร? สัตว์น้ำหายาก พบได้ตามพื้นทะเลในอ่าวไทย

ข่าววันนี้ กั้งหางแดง คืออะไร? สัตว์น้ำหายาก พบได้ตามพื้นทะเลในอ่าวไทย

กั้งหางแดง คืออะไร? สัตว์น้ำหายาก พบได้ตามพื้นทะเลในอ่าวไทย

ข่าววันนี้ กั้งหางแดง คืออะไร? สัตว์น้ำหายาก พบได้ตามพื้นทะเลในอ่าวไทย

กั้งหางแดง หรือที่เรียกว่าแม่หอบอ่อน เป็นสัตว์น้ำหายาก พบได้ตามพื้นทะเลในอ่าวไทย ลำตัวมีสีขาวอมชมพู ขาและหางมีสีแดงสดใส กั้งหางแดงมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 10 เซนติเมตร นิยมนำมารับประทานเป็นอาหาร 

กั้งหางแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Upogebia spp. อยู่ในวงศ์ Upogebiidae เป็นสัตว์ขาปล้องจำพวกกุ้ง กั้ง ปู อยู่ในอันดับ Decapoda มีเปลือกแข็ง 10 ขา มี 2 ก้าม 1 คู่ หนวด 2 คู่ ตา 2 ตา อาศัยอยู่ในรูที่ขุดตามพื้นทะเล กินแพลงก์ตอนและสัตว์น้ำขนาดเล็ก

กั้งหางแดง เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีราคาสูง นิยมนำมารับประทานสดๆ โดยการต้ม นึ่ง หรือย่าง กั้งหางแดงมีเนื้อหวาน แน่น อร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

กั้งหางแดง กำลังเผชิญกับปัญหาการถูกจับมากเกินไป ส่งผลให้จำนวนประชากรลดลง