รู้จัก บ้านจันทร์ส่องหล้าอยู่ที่ไหน สถานที่พักโทษ ทักษิณ

ข่าววันนี้ รู้จัก บ้านจันทร์ส่องหล้าอยู่ที่ไหน สถานที่พักโทษ ทักษิณ

รู้จัก บ้านจันทร์ส่องหล้าอยู่ที่ไหน สถานที่พักโทษ ทักษิณ

ข่าววันนี้ รู้จัก บ้านจันทร์ส่องหล้าอยู่ที่ไหน สถานที่พักโทษ ทักษิณ

บ้านจันทร์ส่องหล้า” หรือ “วังจันทร์ส่องหล้า” ยังถูกเรียกใช้ในหนังสือพิมพ์หรือในวงการเมือง เพื่ออธิบายถึงกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นสังกัดโดยตรงของนายทักษิณอีกด้วย

ในปลายปี พ.ศ. 2566 กรมราชทัณฑ์ ได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2566 โดยได้ระบุให้ “บ้าน” สามารถเป็นสถานที่คุมขังได้

มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อ นายทักษิณ ได้รับการปล่อยตัวพักโทษ เนื่องจากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ อายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป เจ็บป่วยเรื้อรัง และรับโทษมาแล้วก่อนหน้านี้ 1 ใน 3 หรือ 6 เดือน (180 วัน) ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว จะกลับมาพักอยู่ที่ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” หลังนี้

การกลับมาพักอาศัยใน “บ้านจันทร์ส่องหล้า” ของนายทักษิณครั้งนี้ ถือว่าเป็นการกลับเข้ามาพักในรอบเกือบ 15 ปี ชื่อของ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” ครั้งสุดท้ายที่ปรากฎผ่านหน้าสื่อ ถูกใช้เป็นที่ฉลองวันเกิดในปีที่ 59 ของทักษิณ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 พร้อมหน้าคนในครอบครัวก่อนเดินทางออกนอกประเทศครั้งที่ 2