ประวัติ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

ข่าววันนี้ ประวัติ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

ข่าววันนี้ ประวัติ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ชายผู้มากด้วยประสบการณ์ทั้งบนเวทีการเมืองและในแวดวงการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับชีวิตและผลงานของบุคคลผู้นี้

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2506 ที่จังหวัดเชียงราย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงาน พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

  • รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 สมัย

บทบาทสำคัญ พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

  • อดีตนายกองค์กรนักศึกษาแม่โจ้
  • อดีตนายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยภาคเหนือ
  • มีบทบาทในการนำผู้ชุมนุมเข้ากรุงเทพ เพื่อออกมาต้าน นาย สนธิ ลิ้มทองกุล