ทักษิณ มีชื่อพักโทษ เข้าเกณฑ์เจ็บป่วย-อายุเกิน 70 ปี

ข่าววันนี้ ทักษิณ มีชื่อพักโทษ เข้าเกณฑ์เจ็บป่วย-อายุเกิน 70 ปี

ทักษิณ มีชื่อพักโทษ เข้าเกณฑ์เจ็บป่วย-อายุเกิน 70 ปี

ข่าววันนี้ ทักษิณ มีชื่อพักโทษ เข้าเกณฑ์เจ็บป่วย-อายุเกิน 70 ปี

3 กุมภาพันธ์ พันตำรวจเอก ทวี ผู้ควบคุมดูแลราชการยุติธรรม เปิดเผยถึงการพักโทษของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เสนอรายชื่อของนักโทษที่จะได้รับการพักโทษที่กระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณา มีรายชื่อนักโทษทั้งหมด 945 คน และได้รับการอนุมัติไปทั้งหมด 930 คน

ตามกฎหมายราชทัณฑ์ มาตรา 52 ระบุว่า บุคคลที่ได้รับการพักโทษต้องมีเงื่อนไขดังนี้ 1. รับโทษมาอย่างน้อย 6 เดือน 2. รับโทษเพียง 1 ครั้งใน 3 ครั้ง และอาจใช้เกณฑ์ที่มากที่สุด แต่ต้องไม่เกินโทษ 10 ปี

พันตำรวจเอก ทวี ยอมรับว่า รายงานการประชุมมีรายชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร อยู่ด้วย โดยคณะกรรมการพิจารณาพบว่าตรงตามเกณฑ์ที่อธิบดีเสนอ เนื่องจากเขามีความเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรืออายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเหตุผลในการอนุมัติให้รับการพักโทษนั่นเอง