เช็ควันหยุดปีใหม่ หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง

ข่าววันนี้ เช็ควันหยุดปีใหม่ หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง

เช็ควันหยุดปีใหม่ หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง

ข่าววันนี้ เช็ควันหยุดปีใหม่ หยุดกี่วัน วันไหนบ้าง

วันหยุดปีใหม่ในประเทศไทยประจำปี 2567 มีทั้งสิ้น 4 วันติดต่อกัน

  • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 (วันหยุดชดเชย)
  • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
  • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 (วันสิ้นปี)
  • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 (วันขึ้นปีใหม่)

รวมเป็น 4 วันติดต่อกัน สาเหตุที่วันหยุดปีใหม่ในปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เลื่อนวันหยุดชดเชยจากวันที่ 2 มกราคม 2567 มาเป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2566 แทน เพื่อให้ประชาชนมีเวลาพักผ่อนและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่