วันเหมายันคือวันอะไร ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของไทย

ข่าววันนี้ วันเหมายันคือวันอะไร ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของไทย

ข่าววันนี้ วันเหมายันคือวันอะไร ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของไทย

สำหรับประเทศไทย วันเหมายันตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม ของทุกปี ช่วงเวลากลางวันในประเทศไทยจะสั้นที่สุดและกลางคืนยาวนานที่สุด โดยดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ส่งผลให้อุณหภูมิลดลง อากาศหนาวเย็น พืชผลบางชนิดเข้าสู่ระยะพักตัว

ในวัฒนธรรมไทย มีการเรียกวันเหมายันว่า “ตะวันอ้อมข้าว” เนื่องจากดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ทำให้ดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศใต้ ส่งผลให้แสงแดดส่องไม่ถึงข้าวที่กำลังออกรวง จึงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ส่งผลให้ข้าวขาดแคลนในฤดูหนาว

วันเหมายันเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูหนาวในซีกโลกเหนือ และฤดูร้อนในซีกโลกใต้