รู้จัก หมึกบลูริง หมึกมีพิษร้ายแรงที่ควรระมัดระวัง

ข่าววันนี้ รู้จัก หมึกบลูริง หมึกมีพิษร้ายแรงที่ควรระมัดระวัง

ข่าววันนี้ รู้จัก หมึกบลูริง หมึกมีพิษร้ายแรงที่ควรระมัดระวัง

หมึกบลูริง หรือหมึกสายวงน้ำเงิน เป็นหมึกทะเลขนาดเล็ก มีขนาดความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร พบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น รวมถึงในทะเลไทยด้วย หมึกบลูริงมีพิษร้ายแรงมากชนิดหนึ่งของโลก พิษของหมึกบลูริงเรียกว่า เตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับที่พบในปลาปักเป้า

พิษของหมึกบลูริง

พิษของหมึกบลูริงมีผลต่อระบบประสาท โดยทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจลำบาก จนถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น ปริมาณพิษที่มนุษย์รับประทานแล้วเสียชีวิตคือประมาณ 1 มิลลิกรัม ซึ่งมีความรุนแรงกว่าไซยาไนด์ถึง 1,200 เท่า

พิษของหมึกบลูริงจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว 

อาการของพิษหมึกบลูริงจะแสดงออกภายในเวลาไม่กี่นาที อาการที่พบได้บ่อย

  • ชาที่ริมฝีปากและลิ้น
  • เวียนศีรษะ
  • คลื่นไส้ อาเจียน
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • หายใจลำบาก
  • หัวใจเต้นช้า
  • หมดสติ

วิธีป้องกันอันตรายจากพิษหมึกบลูริง

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับหมึกบลูริง
  • หากพบหมึกบลูริง ไม่ควรจับหรือนำมารับประทานโดยเด็ดขาด
  • หากพบผู้ที่มีอาการของพิษหมึกบลูริง ควรรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

หมึกบลูริงเป็นสัตว์ทะเลที่สวยงาม แต่ก็มีพิษร้ายแรงมาก หากพบเจอควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือจับโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น