รู้จัก ทนายอนันต์ชัย ว่าความตัวท็อปของวงการ

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็นทนายความชื่อดังในประเทศไทย เป็นที่รู้จักจากคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น คดีมังกรฟ้า คดีแตงโม นิดา และคดีวัดบางคลาน เป็นต้น

ข่าววันนี้ รู้จัก ทนายอนันต์ชัย ว่าความตัวท็อปของวงการ

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เป็นทนายความชื่อดังในประเทศไทย เป็นที่รู้จักจากคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เช่น คดีมังกรฟ้า คดีแตงโม นิดา และคดีวัดบางคลาน เป็นต้น

ทนายอนันต์ชัย เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2525 จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มทำงานเป็นทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยทำงานอยู่ที่สำนักงานทนายความแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้เปิดสำนักงานทนายความของตนเองในจังหวัดนครราชสีมา และย้ายมาเปิดสำนักงานทนายความในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2560

ทนายอนันต์ชัย เป็นที่รู้จักจากคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

  • คดีมังกรฟ้า คดีการจับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดีกับเว็บไซต์ขายหวยออนไลน์มังกรฟ้า
  • คดีแตงโม นิดา คดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโม นิดา
  • คดีวัดบางคลาน คดีการพิพาทระหว่างวัดบางคลานกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ทนายอนันต์ชัย เป็นทนายความที่มีชื่อเสียงในด้านความกล้าหาญและตรงไปตรงมา มักแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมต่างๆ ได้อย่างตรงประเด็นและเป็นที่สนใจของสังคม

นอกจากนี้ ทนายอนันต์ชัย ยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิทนายกองทัพธรรม องค์กรที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน