ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 18,000 บาท ดึงดูดคนรุ่นใหม่

ข่าววันนี้ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 18,000 บาท ดึงดูดคนรุ่นใหม่

ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 18,000 บาท ดึงดูดคนรุ่นใหม่

ข่าววันนี้ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 18,000 บาท ดึงดูดคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน โดยไม่เท่ากัน โดยข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้รับการปรับขึ้นมากที่สุด

  • ข้าราชการบรรจุใหม่ (ระดับ 1-7) ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4

สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ (ระดับ 1-7) จะปรับขึ้นเงินเดือนเป็นอัตราร้อยละ 4 ซึ่งจะทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาทต่อเดือน โดยการปรับขึ้นเงินเดือนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ารับราชการมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่อีกด้วย

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครั้งนี้ เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าครองชีพของประชาชนปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังต้องการที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ารับราชการมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ครั้งนี้ ก็ต้องแลกมากับภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน