อนันต์ ฉายแสง อดีตนักการเมืองแห่งเมืองแปดริ้ว เสียชีวิตด้วยโรคชรา

ข่าววันนี้ อนันต์ ฉายแสง อดีตนักการเมืองแห่งเมืองแปดริ้ว เสียชีวิตด้วยโรคชรา

ข่าววันนี้ อนันต์ ฉายแสง อดีตนักการเมืองแห่งเมืองแปดริ้ว เสียชีวิตด้วยโรคชรา

นันต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 สมัย เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สิริอายุ 96 ปี

อนันต์ ฉายแสง เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2470 ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดอรุณราชวราราม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนช่างกลปทุมวัน จากนั้นได้เข้ารับราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรบางปะกง

ในปี พ.ศ. 2501 อนันต์ ฉายแสง ได้ลาออกจากราชการตำรวจ และเข้าสู่วงการการเมือง โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ต่อมาในปี พ.ศ. 2502-2510 ได้รับเลือกตั้งเป็นเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

ในปี พ.ศ. 2512 อนันต์ ฉายแสง ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดพรรคอิสระ และได้รับเลือกตั้งอีก 3 สมัย ติดต่อกัน สังกัดพรรคสันติชน พรรคก้าวหน้า และพรรคไทยรักไทย

ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อนันต์ ฉายแสง ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นเวลา 1 ปี และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เป็นเวลา 1 ปี

อนันต์ ฉายแสง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญทางการเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรติดต่อกัน 4 สมัย และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข

อนันต์ ฉายแสง มีบุตรชายและบุตรสาว 4 คน ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายกลยุทธ ฉายแสง นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง และนางฐิติมา ฉายแสง ซึ่งต่างก็เป็นนักการเมืองและนักวิชาการที่มีชื่อเสียง

การเสียชีวิตของอนันต์ ฉายแสง เป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญทางการเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญที่มีความสำคัญต่อครอบครัวฉายแสง