หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน สตรีผู้ทรงเกียรติ

ข่าววันนี้ หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน สตรีผู้ทรงเกียรติ

ข่าววันนี้ หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน สตรีผู้ทรงเกียรติ

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2482 ในครอบครัวเชื้อพระวงศ์ เป็นพระธิดาในหม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ กับหม่อมราชวงศ์สุนิดา จักรพันธุ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินี ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน สมรสกับนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2508 มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน คือ นางนันดา ไกรฤกษ์ และนางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตของนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนในด้านต่างๆ ตลอดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งในด้านการเมือง การต่างประเทศ และการสังคม

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน เป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิอานันท์ ปันยารชุน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย

หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สิริอายุ 84 ปี