ลมหนาวมาแล้ว อุณหภูมิวันนี้ กรุงเทพมหานคร ลมพัดจากทิศเหนือ

ข่าววันนี้ ลมหนาวมาแล้ว อุณหภูมิวันนี้ กรุงเทพมหานคร

ข่าววันนี้ ลมหนาวมาแล้ว อุณหภูมิวันนี้ กรุงเทพมหานคร

ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อุณหภูมิอยู่ที่ 27 องศาเซลเซียส รู้สึกเหมือน 29 องศาเซลเซียส เนื่องจากความชื้นสูง ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมพัดจากทิศเหนือที่ความเร็ว 11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พยากรณ์อากาศวันนี้

กรุงเทพมหานคร อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมพัดจากทิศเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

พยากรณ์อากาศสัปดาห์นี้

กรุงเทพมหานคร อากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 27 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมพัดจากทิศเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครในวันนี้และสัปดาห์นี้จะเป็นอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 27 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าจะแจ่มใส และมีลมพัดจากทิศเหนือ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ดังนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครควรเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยควรดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน และสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี