Farm Design ปิดสาขาในไทย บทเรียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

ข่าววันนี้ Farm Design ปิดสาขาในไทย บทเรียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

Farm Design ปิดสาขาในไทย บทเรียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

ข่าววันนี้ Farm Design ปิดสาขาในไทย บทเรียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

Farm Design เชนร้านขนมหวานและเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่น ได้ประกาศปิดสาขาทั้งหมดในประเทศไทยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากผลประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่องมานานหลายปี โดยในปี 2565 ขาดทุน 12 ล้านบาท และเคยขาดทุนสูงสุดช่วงโควิดระบาด ที่ 44 ล้านบาท

การปิดสาขาของ Farm Design ถือเป็นการสูญเสียอีกร้านขนมหวานและเครื่องดื่มชื่อดังจากประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง

สาเหตุที่ Farm Design ปิดสาขาในไทย

สาเหตุที่ Farm Design ปิดสาขาในไทยนั้น คาดว่ามาจากปัจจัยหลายประการ เช่น

  • การแข่งขันที่สูงในตลาดขนมหวานและเครื่องดื่มในประเทศไทย ในปัจจุบันมีร้านขนมหวานและเครื่องดื่มเกิดขึ้นใหม่มากมาย แต่ละร้านต่างก็แข่งขันกันด้วยรสชาติ คุณภาพ และความแปลกใหม่ของเมนู เพื่อดึงดูดลูกค้า
  • พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคในปัจจุบันมีตัวเลือกมากขึ้น หันมานิยมทานขนมหวานและเครื่องดื่มจากร้านใหม่ๆ มากขึ้น ส่งผลให้ร้านขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภค
  • ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว และผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทได้รับผลกระทบ รวมถึงร้านขนมหวานและเครื่องดื่มด้วย

บทเรียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

การปิดสาขาของ Farm Design ถือเป็นบทเรียนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ผู้ประกอบการต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ที่ตรงใจผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและบริการที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกลยุทธ์การตลาดที่โดนใจผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันที่สูง