รู้จัก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล พระราชวงศ์นักรบ ผู้รักกีฬาและประชาชน

ข่าววันนี้ รู้จัก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล พระราชวงศ์นักรบ ผู้รักกีฬาและประชาชน

ข่าววันนี้ รู้จัก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล พระราชวงศ์นักรบ ผู้รักกีฬาและประชาชน

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ท.จ.ว. เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ท่านชายใหม่ทรงเติบโตมาในครอบครัวที่มีสายเลือดรักชาติและทหาร ท่านทรงมีความสนใจในกิจการทหารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ และทรงเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่านชายใหม่ทรงเข้ารับราชการทหารในกองทัพบกไทย ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ เสนาธิการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, รองแม่ทัพภาคที่ 1 และแม่ทัพภาคที่ 1  นอกจากนี้ ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ท่านชายใหม่ทรงเป็นที่รู้จักในพระอัธยาศัยที่เรียบง่ายและเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจการด้านกีฬาในประเทศไทย ทรงเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาไทย เพื่อพัฒนากีฬาไทยให้เจริญรุ่งเรือง

นอกจากนี้ ท่านชายใหม่ยังทรงเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั่วไป ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ พระองค์ทรงเป็นพระราชวงศ์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเป็นที่รักใคร่ของปวงชนชาวไทย

บทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจการด้านกีฬา

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจการด้านกีฬาในประเทศไทย พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาไทย เพื่อพัฒนากีฬาไทยให้เจริญรุ่งเรือง

ภายใต้การนำของหม่อมเจ้าจุลเจิม มูลนิธิกีฬาไทยได้สนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงระดับทีมชาติ พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

พระองค์ทรงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติหลายรายการ อาทิ กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2528 และกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2553

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา ทั้งนักกีฬา โค้ช และเจ้าหน้าที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาไทย

พระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชน

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ประสบภัยพิบัติ

พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิจุลเจิม ยุคล เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส พระองค์ทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิศิริชัย ยุคล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พระองค์ทรงพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศ