สรุป มติก้าวไกล 2 สส. ปมคุกคามทางเพศ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พรรคก้าวไกลมีมติลงโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2 ราย กรณีกระทำผิดวินัยพรรค โดยให้ขับ ส.ส. 1 ราย และคาดโทษ ส.ส. อีก 1 ราย ดังนี้

ข่าววันนี้ สรุป มติก้าวไกล 2 สส. ปมคุกคามทางเพศ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พรรคก้าวไกลมีมติลงโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 2 ราย กรณีกระทำผิดวินัยพรรค โดยให้ขับ ส.ส. 1 ราย และคาดโทษ ส.ส. อีก 1 ราย ดังนี้

กรณีขับออกจากพรรค

  • นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส. เขต 1 จังหวัดปราจีนบุรี

กรณีคาดโทษ

  • นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ส.ส. เขต 12 กรุงเทพมหานคร

มติดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้พิจารณาข้อร้องเรียนของบุคคลผู้เสียหาย จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดย ส.ส. ทั้งสองราย โดยคณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าการกระทำของ ส.ส. ทั้งสองรายเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและขัดต่อวินัยพรรคอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้ดำเนินการลงโทษตามระเบียบพรรค

สำหรับกรณีนายวุฒิพงศ์ ทองเหลา คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่ากระทำผิดวินัยพรรค จึงมีมติให้ขับออกจากพรรค โดยใช้เสียง 120 เสียงจาก 128 เสียง ส่วนกรณีนายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่ามีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้ว่ากระทำผิดวินัยพรรค แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะขับออกจากพรรค จึงมีมติให้คาดโทษ โดยตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมด และให้คาดโทษไปตลอดสมัยประชุม หากมีพฤติกรรมใดๆ ที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอีก จะต้องให้พ้นจากสมาชิกพรรค

มติดังกล่าวของพรรคก้าวไกลได้รับเสียงชื่นชมจากสังคม เนื่องจากเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการคุกคามทางเพศ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคก้าวไกลให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน