รู้จัก ศิธา ทิวารี นักการเมืองไฟแรงกับนโยบายเพื่อประชาชน

ข่าววันนี้ รู้จัก ศิธา ทิวารี นักการเมืองไฟแรงกับนโยบายเพื่อประชาชน

รู้จัก ศิธา ทิวารี นักการเมืองไฟแรงกับนโยบายเพื่อประชาชน

ข่าววันนี้ รู้จัก ศิธา ทิวารี นักการเมืองไฟแรงกับนโยบายเพื่อประชาชน

ศิธา ทิวารี เป็นอดีตนายทหารอากาศและนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย

ศิธา ทิวารี เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ศิธา ทิวารี เข้ารับราชการในกองทัพอากาศไทย ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ รองผู้บังคับการกองบิน 6 และผู้บังคับการกองบิน 41 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2553

หลังเกษียณอายุราชการ ศิธา ทิวารี เข้าสู่วงการการเมือง โดยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 12 สังกัดพรรคเพื่อไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในปี พ.ศ. 2562 ศิธา ทิวารี ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2565 ศิธา ทิวารี ได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทย และเข้าร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาและเลขาธิการพรรค

ศิธา ทิวารี เป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมืองที่มีบุคลิกดี พูดจาฉะฉาน และมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชน

สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศิธา ทิวารี ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยสร้างไทย และได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 2 รองจากชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ

ศิธา ทิวารี เป็นนักการเมืองหนุ่มไฟแรงที่มีแนวคิดและนโยบายที่ทันสมัย มุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแห่งโอกาส เมืองแห่งความสุข และเมืองที่ปลอดภัย นโยบายของเขาได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก และสามารถผลักดันให้ตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7

แม้จะไม่ได้รับเลือกตั้ง แต่ศิธา ทิวารี ก็ยังคงทำงานเพื่อประชาชนต่อไป โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ดีขึ้นได้ในอนาคต