รู้จัก การละหมาดญะนาซะห์ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

ข่าววันนี้ รู้จัก การละหมาดญะนาซะห์ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

รู้จัก การละหมาดญะนาซะห์ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

ข่าววันนี้ รู้จัก การละหมาดญะนาซะห์ พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

การละหมาดญะนาซะห์มีจุดมุ่งหมายเพื่อขอพรให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษแก่ผู้ตายและทรงนำผู้ตายไปสู่สุสานอันสงบสุข นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและเป็นการช่วยเหลือญาติของผู้ตายในการเตรียมพร้อมสำหรับการฝังศพ

การละหมาดญะนาซะห์สามารถละหมาดได้ตั้งแต่ผู้ตายยังไม่ถึงมัสยิดจนถึงขณะกำลังฝังศพ โดยผู้ละหมาดญะนาซะห์สามารถเป็นได้ทั้งชายและหญิง แต่หากเป็นมัยยิตชาย ผู้ละหมาดญะนาซะห์ควรเป็นชายทั้งหมด และหากเป็นมัยยิตหญิง ผู้ละหมาดญะนาซะห์ควรเป็นหญิงทั้งหมด

การละหมาดญะนาซะห์มีขั้นตอนดังนี้

  1. ยืนหันหน้าไปทางทิศกิบลัต (ทิศที่หันไปทางมักกะฮ์)
  2. ยกมือทั้งสองข้างขึ้นระดับไหล่แล้วกล่าวคำกล่าว “อัลลอฮุอักบัร” สามครั้ง
  3. วางมือทั้งสองข้างไว้ข้างเอว
  4. อ่านซิกิยาต (การกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์)
  5. อ่านตัสเบียฮ (การกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยคำว่า “ซุบฮานะลลอฮฺ”)
  6. อ่านตะฮียาต (การกล่าวคำทักทาย)
  7. ยืนขึ้นและกล่าวสลาม

นอกจากนี้ ผู้ละหมาดญะนาซะห์ยังสามารถอ่านดุอาอ์ (คำขอพร) ให้แก่ผู้ตายได้อีกด้วย

การละหมาดญะนาซะห์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่สำคัญประการหนึ่ง เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตและเป็นการช่วยเหลือญาติของผู้ตายในการเตรียมพร้อมสำหรับการฝังศพ