ฮามาสคืออะไร ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส

ข่าววันนี้ ฮามาสคือใคร ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส

ฮามาสคืออะไร ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส

ข่าววันนี้ ฮามาสคือใคร ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาส

ฮามาส (Hamas) เป็นขบวนการอิสลามปาเลสไตน์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มปัญญาชนชาวปาเลสไตน์ที่ต่อต้านการยึดครองของอิสราเอล ฮามาสมีเป้าหมายสูงสุดในการทำลายล้างรัฐอิสราเอลและสร้างรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสลามบนดินแดนทั้งหมดที่เคยเป็นอาณาเขตของปาเลสไตน์ก่อนปี พ.ศ. 2491

ฮามาสมีสองสาขาหลัก ได้แก่ ฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหาร ฝ่ายการเมืองของฮามาสมีหน้าที่ในการดำเนินการทางการเมืองและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ส่วนฝ่ายทหารของฮามาสคือกลุ่มอิซซิน ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่รับผิดชอบในการโจมตีอิสราเอล

ฮามาสได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ในปี พ.ศ. 2548 แต่อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะยอมรับผลการเลือกตั้ง โดยระบุว่าฮามาสเป็นกลุ่มก่อการร้าย ฮามาสปกครองฉนวนกาซาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550

ฮามาสเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ฮามาสได้ทำการโจมตีอิสราเอลหลายครั้งโดยใช้จรวดและระเบิด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก อิสราเอลก็ได้ทำการโจมตีฉนวนกาซาหลายครั้งเพื่อตอบโต้การกระทำของฮามาส

ฮามาสเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวปาเลสไตน์จำนวนมาก เนื่องจากฮามาสนำเสนอตัวเองเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ที่ต้องการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตนเองจากการยึดครองของอิสราเอล อย่างไรก็ตาม ฮามาสยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากการใช้ความรุนแรงและอุดมการณ์อิสลามสุดโต่ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ฮามาสได้ยิงจรวดหลายพันลูกเข้าใส่อิสราเอล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในอิสราเอล อิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศตอบโต้ฉนวนกาซาเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในฉนวนกาซา ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังคงดำเนินต่อไป และยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติลงอย่างสันติได้ในระยะสั้น